Tečaj Engleskog Jezika

Početni tečaj engleskog jezika za djecu i mlade

 

Zašto učiti engleski jezik?

Engleski jezik je najrasprostranjeniji jezik, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Bez osnovnog znanja engleskog jezika ne može se zamisliti bilo kakva međunarodna komunikacija.

Cilj je djeci i mladima pružiti kvalitetne osnove kako bi bez poteškoća mogli svoje znanje primijeniti u razgovoru. Također je cilj ohrabriti ih za daljnje učenje i sve češće korištenje engleskog u svakodnevnom životu i svojim navikama.

Nudim dinamičnu nastavu engleskog jezika za djecu i mlade uključujuči postupno sve intenzivniji razgovor na engleskom i aktivno sudjelovanje svakog polaznika u nastavi.

 

Način predavanja:

  • enje grupi, male grupe od pet do deset polaznika (jednom ili dvaput tjedno, ovisno o interesu)
  • Nastava traje 2 sata (popodne) Prijavni rok: 20.09.2012- 15.10.2012
  • Cijena: 20€ po terminu
  • Nastavnik je izvorni govornik engleskog i njemačkog jezika sa iskustvom držanja nastave, kao i apsolvent ta dva jezika na Bečkom sveučilištu

Kontakt: Ilija @ 0699/19565799

Lokacija: Canisiusgasse 14-16, 1090 Beč