Simpozij: Marija Terezija (1717.-1780.) i znameniti Hrvati u Beču. Prigodom 300. godišnjice rođenja Marije Terezije

Wien, četvrtak 30. lipnja 2017.

Simpozij će, između ostaloga, ispitati vezu Marije Terezije i našega poznatoga znanstvenika Josipa R. Boškovića kojega je ona osobno angažirala za neke važne projekte. Program će biti uskoro objavljen.