Predstavljanje Zbornika radova sa simpozija “Kroaten an der Wiener Universität”

U četvrtak 21. travnja 2016., bit će predstavljen Zbornik radova “Kroaten an der Wiener Universität”. U Zborniku su objavljeni radovi sa znanstvenoga simpozija u povodu 650 obljetnice osnutka Bečkoga sveučilista. Zbornik će predstaviti akademik Josip Bratulić, prof. dr. sc. Alojz Jembrih i akademik Nikola Benčić.