O Institutu

knjiznica

Radi udovoljavanja trajnoj potrebi i želji hrvatske intelektualne javnosti za prikupljanjem povijesne građe o hrvatskoj prošlosti, posebno iz prebogatih bečkih arhiva, te njezina objelodanjivanja i poučavanja, Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu osnovao je 1990. g. u prostorijama rezidencije austrijskih isusovaca u Beču HRVATSKI POVIJESNI INSTITUT – INSTITUTUM HISTORICUM CROATICUM. U okviru Instituta također je organizirano interdisciplinarno istraživanje hrvatskih tragova, ali i suvremenih pitanja vezanih uz Hrvate, ne samo na području Beča i današnje Republike Austrije nego i na čitavom prostoru nekadašnje Austro-Ugarske Monarhije (izvan današnjih hrvatskih državnih granica).

Hrvatski povijesni institut u Beču smjestio se u rezidenciji otaca isusovaca austrijske provincije, nedaleko centra grada. Kako se ta kuća trenutno renovira Institut je od 1. Rujna 2013. godine smješten na adresi Bennogasse 21, u osmom kotaru, samo 2 tramvajske postaje od Schottentora (tj. prvoga kotara i Sveučilišta).

Svoje ciljeve Institut želi ostvarivati slijedeći iskustvo vrijednih isusovačkih znanstvenika, nastavljajući njihov predani rad kojim su do g. 1773. hrvatskomu narodu ostavili monumentalno djelo, koje je «jedno od najvažnijih djela cjelokupne hrvatske histografije i upravo golema riznica ne samo za crkvenu, kojoj je prvenstveno namijenjena, nego i za političku i kulturnu povijest Hrvata» (F. Šišić, Povijest Hrvata, Zagreb 1925., 32).

Institut je, pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske službeno registriran kao znanstvenoistraživačka ustanova (temeljem članka 103. i 104. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, 19. listopada 1992. g. doneseno je rješenje kojim se registrira Hrvatski povijesni institut u Beču u okviru Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove, u znanstvenom području filozofija, pod registarskim brojem 199). Institut je i u Republici Austriji registriran kao znanstvena ustanova i udruga.

Od dana osnivanja do danas u Institutu su boravila i radila najpoznatija imena suvremene hrvatske historiografije. Institut je omogućio mnogim studentima stjecanje titule magistra ili doktora na bečkim visokim učilištima. Osim ugošćivanja povjesničara i znanstvenika, Institut organizira, samostalno ili surađujući s drugima, stručne i znanstvene skupove. Institut je također nakladnik ili sunakladnik znanstvenih i stručnih knjiga i zbornika. Sadašnji je pročelnik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprek.